Årsmøte innkalling

Det kalles herved inn til årsmøte
Onsdag 27. februar 2019 kl 18.00-20.00
På Scandic Harstad

Foreløpig saksliste:

1. Konstituering
a. Åpning
b. Valg av dirigent
c. Godkjenning av saksliste
d. Valg av to personer til å underskrive protokoll
2. Årsmelding 2018
3. Regnskap 2018
4. Innkomne forslag
5. Kontingent 2019
6. Budsjett 2019
7. Valg av nytt styre
8. Valg av valgkomite

Alle medlemmer kan fremme forslag for årsmøtet – saker til årsmøtet må meldes til styret innen
11.februar.

Comments are closed.