Årsmøte 2020

Det kalles inn til årsmøte i Harstad svømmeklubb!

Tid: Tirsdag 25.februar kl 19.00
Sted: Scandic

Foreløpig saksliste:
1. Konstituering:
a) Åpning
b) Valg av dirigent
c) Godkjenning av sakslisten
d) Valg av to personer til å underskrive protokollen
2. Årsmelding 2019
3. Regnskap 2019
4. Innkomne forslag
5. Kontingent 2020
6. Budsjett 2020
7. Valg av nytt styre
8. Valg av valgkomite

Sakspapirer til Årsmøtet

Alle medlemmer har mulighet til å sende inn forslag som årsmøtet kan behandle. Frist for å sende inn forslag settes til to uker før årsmøtet – 13.februar.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Styret

Comments are closed.