Råd og veiledning når det gjelder trening i Grottebadet.

 • Personer med symptomer på covid-19 skal ikke være til
  stede.
 • God hygiene (håndhygiene, hostehygiene samt unngå å ta
  seg til ansiktet med hendene.
 • Hold 1 meters avstand mellom de som oppholder seg i
  garderobene og ved dusjing/ toalettbesøk.
 • Spritvask før man kommer inn i Grottebadet. Står på
  bordet ved inngangen.
 • Alle som skal på svømmetrening må vaske seg med såpe
  og vann i dusjen før og etter badet.
 • Forsterke renhold, spesielt berøringspunkter og overflater.
 • 1 meters avstand mellom personer på tribunen og
  fellesareal.
 • Ved bruk av utstyr slik som flybrett og svømmeføtter
  m.m. skal det utføres håndvask eller desinfeksjon før og
  etter bruk.
 • Personlig utstyr skal ikke benyttes eller deles med andre
  av andre, som f.eks neseklype, badehette etc.
 • Alle svømmere må melde seg på til trening via Spond pga eventuelt smittesporing.

Comments are closed.