Basisøvelser

Spesifikke basisøvelser for svømming. Hensikten er å utvikle basisferdigheter som underbygger utviklingen av svømmespesifikke posisjoner, bevegelser og styrke.
Det ligger en progresjon i øvelsesutvalget. Det enkle bør beherskes før man går videre i progresjonen. Beherskes øvelsene kan utvalget av øvelser kjøres som en egen land treningsøkt. Eller man kan plukke ut deler av øvelsesutvalget og gjøre det som treningssekvenser før og eller etter svømmetrening.

Les mer om utviklingstrapp i svømming.