Vil du være trener i Harstad Svømmeklubb? Vi trenger deg!.

Vil du være trener i Harstad Svømmeklubb? Vi trenger deg!.

På styremøtet i kveld har vi måtte sette et inntaksstopp på svømmere inntil videre, pga manglende trener resurser. Dette håper vi blir kortvarig, men er avhengig av noen frivillige voksne som vil være med å løfte klubben som trener. Så om du har en trener i magen, ta kontakt! Vi trenger deg!Råd og veiledning når det gjelder trening i Grottebadet.

 • Personer med symptomer på covid-19 skal ikke være til
  stede.
 • God hygiene (håndhygiene, hostehygiene samt unngå å ta
  seg til ansiktet med hendene.
 • Hold 1 meters avstand mellom de som oppholder seg i
  garderobene og ved dusjing/ toalettbesøk.
 • Spritvask før man kommer inn i Grottebadet. Står på
  bordet ved inngangen.
 • Alle som skal på svømmetrening må vaske seg med såpe
  og vann i dusjen før og etter badet.
 • Forsterke renhold, spesielt berøringspunkter og overflater.
 • 1 meters avstand mellom personer på tribunen og
  fellesareal.
 • Ved bruk av utstyr slik som flybrett og svømmeføtter
  m.m. skal det utføres håndvask eller desinfeksjon før og
  etter bruk.
 • Personlig utstyr skal ikke benyttes eller deles med andre
  av andre, som f.eks neseklype, badehette etc.
 • Alle svømmere må melde seg på til trening via Spond pga eventuelt smittesporing.


 • Aktuelt