Category: Aktuelt

Tilbud om Trener 1 Kurs!

https://drive.google.com/file/d/1_mqH0X8Ybj6wfF3WRz76D3LpF2JaOyUJ/view?fbclid=IwAR2AU9oRraIKpsWXm6bAKxpebTWIIYr3hQtCRlecoSEuD5sWvhjPdTQ_1oc 

 Samtykkeerklæring

Å bruke bilder og film på hjemmesidene er en fin måte å vise noe av det som skjer på treningene og
på stevner, og til å gi inspirasjon til andre i klubben. Men vi må ha samtykke fra utøver/foresatte – derfor må alle medlemmer fylle ut skjema og levere ferdig signert.

LINK

 Årsmøte innkalling

Det kalles herved inn til årsmøte
Onsdag 27. februar 2019 kl 18.00-20.00
På Scandic Harstad

Foreløpig saksliste:

1. Konstituering
a. Åpning
b. Valg av dirigent
c. Godkjenning av saksliste
d. Valg av to personer til å underskrive protokoll
2. Årsmelding 2018
3. Regnskap 2018
4. Innkomne forslag
5. Kontingent 2019
6. Budsjett 2019
7. Valg av nytt styre
8. Valg av valgkomite

Alle medlemmer kan fremme forslag for årsmøtet – saker til årsmøtet må meldes til styret innen
11.februar.  • Aktuelt