Egenandeler ved reise – svømmestevner

Satser for egenandeler ved reise på svømmestevner

Rekutteringsstevner:

Her settes egenandelen til kr. 400, uavhengig hvor stevnet arrangeres.

Approberte stevner:

Ved reiser i nærområdet, inkludert Tromsø, settes egenandelen til              Kr 700. Dette forutsetter at transporten foregår med bil.

Ved reiser til Bodø, Fauske og Tverrlandet settes egenandelen til              Kr 800.

Ved lengre reiser(For eksempel Mjøs svøm, Trønder svøm, Finnmark), som gjerne inkluderer fly, settes egenandelen til kr 2300. Da er hotellovernatting iberegnet. Dersom overnatting finner sted på skole settes egenandelen til Kr 1500.

Under Mesterskaps reiser, settes Egenandel til Kr 2300., inkl. hotell,

Under «Endags stevner» halveres egenandelen

Ved reiser gjelder følgende:

Egenandelen dekker påmeldingsavgift, reiser, frokost og overnatting på stevner.

Foreldre m.m. som bor på skole må betale for overnatting, frokost og mat. Dette gjelder ikke de som er med som trenere eller reiseledere for det enkelte stevne.

HSVK sender ut giro på egenandel, mat og kjøring i etterkant av stevnet.

Kjøring til/fra stevner/treningsleir mm:

De som kjører til stevner el. skal få dekket sine bensinutgifter/fergeutgifter.

Kjøring til stevner dekkes med kr 1,50 pr km.

I utgangspunktet planlegges det med å ta med 4 svømmere pr bil.

Dette kan selvfølgelig variere eks hvis begge foreldre drar på stevnet.

Reiseleder setter opp en kjøreplan som da viser hvem som får dekket kjøreutgifter ifb med et stevne.

Dette gjøres skriftlig pr mail før avreise til stevnet.

Vedkommende som kjører sender reiseregning til kasserer i HSVK i etterkant av stevnet.

Bruk denne “malen for reiseregning”

Vedtatt 22.03.2017

Styret, Hsvk