For foresatte

Harstad Svømmeklubb ønsker aktive foreldre som er interessert i barnas aktivitet. Vi ønsker at foreldre er med barna både på trening og i konkurranser. Mye er basert på frivillig innsats og klubben er avhengig av at alle bidrar i styrearbeid, hjelper til i utvalg, hjelper til på stevner, og er med som reiseledere og bryr seg om og støtter opp under miljøet i klubben.

Foreldre har en viktig rolle i barns utvikling på alle felt, også innenfor idretten. Det som ser ut til å være det riktige å gjøre, virker noen ganger mot sin hensikt. Nedenfor er det satt opp punkter som vil gi foreldre hjelp til å hjelpe på en sunn og fornuftig måte.

 1. Sørg for at barnet møter på trening. Er det grunner til ikke å komme, så tar kontakt via Spond .
 2. Barnet må svømme for sin egen del og ikke for foreldrene. Vær stolt av at barnet kan svømme godt og fort. Fortere enn de aller fleste andre.
 3. Aldri gi inntrykk av at resultater man oppnår i konkurranse ikke er bra nok. Har man gjort sitt beste, så er det bra. La treneren evaluere og gi tilbakemelding om hva som kan forbedres til neste gang. Hør med barnet i etterkant av trening, leir og stevne hvilken opplevelse de hadde, aldri hvem man vant/tapte over.
 4. Gi barnet muligheter til utvikling, samarbeid med trener eller sportssjef om gode organisatoriske løsninger.
 5. Bli kjent med andre foreldre i Harstad svømmeklubb. Det er artigere om man er involvert.
 6. Vær lojale mot klubb og trenere. Negative kommentarer skal ikke forekomme i oppholdsrom og i svømmehall. Ta det opp med trenere eller ledere hvis det er noe som bør rettes på.
 7. Betal regningen i tide. Uteblir betalingen mister man retten til å delta i aktivitetene.
 8. Betal medlemskap og møt opp på årsmøtet hvert år. Der får man innblikk i hvordan klubben drives, og man kan være med å avgjøre hvordan klubben skal utvikles videre.
 9. Hold dere til de sosiale rammene som det er lagt opp til på stevner, leire og samlinger. Barna har alltid noe å bidra med i en gruppe og man lærer også mer ved å være sammen.
 10. Hjelp barna til å komme gjennom vanskelige perioder. De trenger konstruktive løsninger og hjelp til konkrete gjøremål, ikke krav og press i tunge perioder.
 11. Vi voksne som følger svømmerne prøver å sitte samlet på tribunen og har det veldig hyggelig på stevner. Ingen foreldre skal løpe rundt på bassengkanten – der skal trenerne og svømmerne være.
 12. Vis mobilvett. Ikke ta bilder av egne eller andres barn i bassenget, untatt ved eksplisitt tillatelse fra trener.
 13. Involvere seg i virksomheten gjennom medlemskap, deltakelse på årsmøter, styrearbeid, reiseleder, sosiale arrangementer. Klubben trenger deg som foreldre!