For reiseledere

Reiseleder: Til hvert stevne skal det utpekes en reiseleder (ansvar: oppmann).


Reiseleders hovedoppgaver:

  • Ha liste over alle deltakere med utøvernavn og navn til minst en foresatt med telefonnummer
  • Påse at alle utøverne er med buss / biler ved ankomst og avgang.
  • Innkjøp av tørrmat, drikke, frukt og bestikk/asjetter mm.
  • Ansvarlig for at matkasse og kjølebag blir fylt opp og tatt med
  • Organisere bespisning i pauser og sørge for at frukt er tilgjengelig i svømmehallen
  • Være klubbens kontaktpunkt mot arrangør ifm. felles overnatting (skole ol)
  • Skal til enhver tid være tilgjengelig for utøverne dersom det skjer uforutsette hendelser
  • Sende inn kvitteringer til styret for utlegg innen to uker etter arrangement.

Reiseleder er ansvarlig for å være kjent med de oppgaver som er pålagt oppgaven.