Lisens

  • Ferske utøvere deltar først på Rekruttstevner hvor det ikke er dømming/disking. Her kreves ingen lisens.
  • For å stille på approberte stevner må man løse lisens til Norges Svømmeforbund. Lisensen inkluderer idrettskadeforsikring med behandlingsgaranti, samt bladet Norsk Svømming
  • Kr 350,- for 9-12 års lisens (utøvere født  2007, 2008, 2009 og 2010)
  • Kr 750,- for lisens (utøvere født 2006 og tidligere)