Medlemskontingent og Innmelding

Medlemskontingent for 2023-2024 er kr 750, per familie.

Bruk registreringsskjema for innmelding:

Registrering nye medlemmer