Medlemskontingent og Innmelding

Medlemskontingent for 2024-2025 er kr 1000, per familie.

Bruk registreringsskjema for innmelding:

Registrering nye medlemmer