Om oss

Visjon
Harstad svømmeklubb skal være den mest fremgangsrike svømmeklubben i NordNorge,
sportslig, organisatorisk og sosialt.

Mål
Harstad svømmeklubb skal være en hovedaktør for utvikling av svømming til en
betydelig bredde- og konkurranseidrett gjennom samarbeid med andre og i egen
regi.

Verdier

 • Inkluderende. Alle medlemmer skal føle seg inkludert i klubbens aktiviteter.
 • Utviklende. Utøvere og trenere i Harstad svømmeklubb skal være i en jevnlig utviklingsprosess.
 • Respekt. Klubbens medlemmer skal vise respekt for hverandre og være gode forbilder.
 • Glede. Gjennom klubbens aktiviteter skal medlemmene oppleve glede og ha det gøy i lag.

Innsatsområder
For å sikre klubbutvikling og fokus på måloppnåelse skal klubben ved årsmøtet vedta hvilke innsatsområder som skalvprioriteres for kalenderåret.
Styret legger frem forslag til årsmøtet. På bakgrunn av årsmøtet sitt vedtak skal det utarbeides handlingsplan for hvert innsatsområde.vHandlingsplanen skal inneholde;

  • Hva skal gjøres
  • Hvordan skal det gjøres
  • Hvem skal gjøre det
  • Når skal det gjøres

Handlingsplaner utarbeides og følges opp av styret etter årsmøtet.