Behov for nye dommere

Når vi arrangerer approberte stevner i henhold til regelverket fra Norges svømmeforbund kreves en mengde funksjonærer:

  • 1 stevneleder (klubb)
  • 1 overdommer (kretsen)
  • 1 starter (klubb)
  • 3 måldommere (klubb)
  • 3 vendedommere (klubb)
  • 2 teknikkdommere (klubb)
  • 1 tidtakersjef (klubb)
  • 1 stevnesekretær (klubb)
  • 1 speaker (klubb)
  • 8 tidtakere (klubb)

Klubben må altså stille med minst 10 dommere i tillegg til tidtakere.

Klubben trenger stadig dommere. For å bli kretsdommer trenger man et 16 timers kurs og 4 stevner som aspirant. Klubben betaler kursutgiftene.

I dommerkurset inngår ikke svømming! Det er ikke dommerne som skal svømme!

Det er mulig å få arrangert dommerkurset i Harstad dersom vi stiller med minimum 5 deltakere.

Interesserte bes ta kontakt med klubben.