Årsmøte

Årsmøte i svømmeklubben blir den første uken i juni. Mer informasjon kommer når vi nærmere oss årsmøte.

Mvh Styret Harstad Svømmeklubben.INFORMASJON FRA NORGES SVØMMEFORBUND.

Informasjon rundt LÅMØ 2021, ÅM 2021 og NM kortbane 2020 finnes på hjemmeside til Norges Svømmeforbund.

http://norges svømmeforbundVill i Vann er Avlyst!

Vi må dessverre meddele at Vill i Vann er avlyst inntil videre pga mangel på trener.

Mvh

Styret Harstad SvømmeklubbenALL SVØMMETRENING ER AVLYST!

På grunn av de nye smittevernregler er all svømmetrening utsatt i 2 uker. Vi kommer med mer informasjon etterhvert.Vil du være trener i Harstad Svømmeklubb? Vi trenger deg!.

På styremøtet i kveld har vi måtte sette et inntaksstopp på svømmere inntil videre, pga manglende trener resurser. Dette håper vi blir kortvarig, men er avhengig av noen frivillige voksne som vil være med å løfte klubben som trener. Så om du har en trener i magen, ta kontakt! Vi trenger deg!Råd og veiledning når det gjelder trening i Grottebadet.

 • Personer med symptomer på covid-19 skal ikke være til
  stede.
 • God hygiene (håndhygiene, hostehygiene samt unngå å ta
  seg til ansiktet med hendene.
 • Hold 1 meters avstand mellom de som oppholder seg i
  garderobene og ved dusjing/ toalettbesøk.
 • Spritvask før man kommer inn i Grottebadet. Står på
  bordet ved inngangen.
 • Alle som skal på svømmetrening må vaske seg med såpe
  og vann i dusjen før og etter badet.
 • Forsterke renhold, spesielt berøringspunkter og overflater.
 • 1 meters avstand mellom personer på tribunen og
  fellesareal.
 • Ved bruk av utstyr slik som flybrett og svømmeføtter
  m.m. skal det utføres håndvask eller desinfeksjon før og
  etter bruk.
 • Personlig utstyr skal ikke benyttes eller deles med andre
  av andre, som f.eks neseklype, badehette etc.
 • Alle svømmere må melde seg på til trening via Spond pga eventuelt smittesporing.


Grottestevne 2020 avlyst.

Vi følger anbefalinger fra myndigheter og Norges svømmeforbund og avlyser Grottestevne 2020. Dette er trist men vi får komme sterkere tilbake i 2021! Nå er den store nasjonale dugnaden viktigst!Grottebadet stenges inntil videre f.o.m. 12.3.2020 for å forhindre smittespredning av coronavirus.

Svømmetrening er da avlyst inntil videre f.o.m. 12.3.2020.Foreldremøte :-)

Tidspunkt: Torsdag 6. februar 2020 kl. 18:30–20:30

Sted: Hans Egedes gt 3

Det innkalles til foreldremøte for alle som har aktive svømmere i Harstad svømmeklubb!

Bilderesultater for møte!"

Foreløpig saksliste:
1. Presentasjon av trenere, styreleder og oppmann
2. Aktivitetsplan 2020
3. Regler for stevner og leir
4. LÅMØ 2020
5. Oppstartsleir august 2020
6. Grottestevnet 2020
7. Informasjon fra trenere
8. Hva kan du som forelder bidra med
9. Eventuelt

Har du noe du ønsker å ta opp er det mulighet for det.
Det er viktig at du som forelder prioriterer dette.

Her er det mulighet til å bli kjent, stille spørsmål og få informasjon!

Velkommen!Årsmøte 2020

Det kalles inn til årsmøte i Harstad svømmeklubb!

Tid: Tirsdag 25.februar kl 19.00
Sted: Scandic

Foreløpig saksliste:
1. Konstituering:
a) Åpning
b) Valg av dirigent
c) Godkjenning av sakslisten
d) Valg av to personer til å underskrive protokollen
2. Årsmelding 2019
3. Regnskap 2019
4. Innkomne forslag
5. Kontingent 2020
6. Budsjett 2020
7. Valg av nytt styre
8. Valg av valgkomite

Sakspapirer til Årsmøtet

Alle medlemmer har mulighet til å sende inn forslag som årsmøtet kan behandle. Frist for å sende inn forslag settes til to uker før årsmøtet – 13.februar.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Styret • Aktuelt