Styret 2023-2024

Leder: Elisabeth Klaussen Markussen

Nestleder: Lilibeth Ayson Iversen

Kasserer: Odd Rydning

Styremedlem:

Louise Berntsen

Hanne Holte

Leif Erikson

Varamedlemmer:

Stein Woldengen

Even Nielsen

Ungdomsrepresentant:

Felin Gurgens Gjærum

Vara:

Isabell Berntsen

Oppmann:

Birgit Simonsen Hartvigsen

Materialforvalter:

Lise-Marie Bergvoll

Kontrollutvalget: 

Leder: Ole Thomas Gjærum

Vara: Christian Mæhre

Dommeransvarlig: Ole Thomas Gjærum

Stevneansvarlig: 

Kjetil Hansen

Valgkomite:

Leder: Rikke Gurgens Gjærum

Medlemmer: Per (Pelle) Hartvigsen

Rita Helme

Politiattestansvarlig:

Louise Berntsen

Barneidrettansvarlig:

Lilibeth Ayson Iversen

Revisor: Hans Peter Stabursvik