Styret 2022-2023

Leder: Elisabeth Klaussen Markussen

Nestleder: Lilibeth Ayson Iversen

Kasserer: Odd Rydning

Styremedlem:

Louise Berntsen

Thiti Chanticul Evensen

Even Nielsen

Varamedlemmer:

Stein Woldengen

Hanne-Lill Holte

Ungdomsrepresentant: Isabell Berntsen

Oppmann: Birgit Simonsen Hartvigsen

Materialforvalter: Louise Berntsen

Kontrollutvalget: Hans-Karstein Iversen

Stian Berntsen

Dommeransvarlig: Ole Thomas Gjærum

Revisor: Hans Peter Stabursvik