Styret 2024-2025

Leder:

Elisabeth Klaussen Markussen

Nestleder:

Rita Helme

Kasserer:

Odd Rydning

Styremedlem:

Leif Eriksson

Christian Mæhre

Varamedlemmer:

Eirik Johannessen

Steinar Heggelund

Ungdomsrepresentant:

Isaiah Hilmar Ayson Iversen

Oppmann:

Birgit Simonsen Hartvigsen

Materialforvalter:

Alimamy Koon

Kontrollutvalget: 

Leder:

Hans-Karstein Iversen

Medlem:

Renathe Johansen

Dommeransvarlig:

Lilibeth Ayson Iversen

Stevneansvarlig: 

Kjetil Hansen

Valgkomite:

Leder:

Stein Woldengen

Medlemmer:

Gøril Nordalh

Thomas Wang

Politiattestansvarlig:

Leif Eriksson

Barneidrettansvarlig:

Rita Helme