Visjon, mål og verdier

Visjon
Harstad svømmeklubb skal være den mest fremgangsrike svømmeklubben i NordNorge,
sportslig, organisatorisk og sosialt.

Mål
Harstad svømmeklubb skal være en hovedaktør for utvikling av svømming til en
betydelig bredde- og konkurranseidrett gjennom samarbeid med andre og i egen
regi.

Verdier

 • Inkluderende
  Alle medlemmer skal føle seg inkludert i klubbens aktiviteter.
 • Utviklende
  Utøvere og trenere i Harstad svømmeklubb skal være i en jevnlig utviklingsprosess.
 • Respekt
  Klubbens medlemmer skal vise respekt for hverandre og være gode forbilder.
 • Glede
  Gjennom klubbens aktiviteter skal medlemmene oppleve glede og ha det gøy i lag.

Innsatsområder
For å sikre klubbutvikling og fokus på måloppnåelse skal klubben ved årsmøtet
vedta hvilke innsatsområder som skal prioriteres for kalenderåret.
Styret legger frem forslag til årsmøtet. På bakgrunn av årsmøtet sitt vedtak skal det
utarbeides handlingsplan for hvert innsatsområde.
Handlingsplanen skal inneholde;

 • Hva skal gjøres
 • Hvordan skal det gjøres
 • Hvem skal gjøre det
 • Når skal det gjøres

Handlingsplaner utarbeides og følges opp av styret etter årsmøtet.